Σε εξέλιξη οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σπάρτης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης, για το σχολικό έτος 2018-2019 οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς έχουν ξεκινήσει από τις 10/5 και θα ολοκληρωθούν στις 31/5.

Στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς μπορούν να εγγραφούν νήπια που συμπληρώνουν τα 2,5 χρόνια έως τις 30 Σεπτεμβρίου και μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για την εγγραφή των νηπίων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

3. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

5. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως προβλέπεται από το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών.

6. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

Για τις επανεγγραφές των νηπίων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί για το πιστοποιητικό οικογενειακής ή τη ληξιαρχική πράξη γέννησης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής/επανεγγραφής θα γίνονται για τον παιδικό σταθμό του δήμου Σπάρτης (Θερμοπυλών και Αρχιδάμου) εργάσιμες ημέρες από τις 10.00′ πμ έως τις 12.00′ μ στην κ. Φωτεινή Ζαχαράκη (τηλέφωνο 27310 28002) και για τον παιδικό σταθμό Ξηροκαμπίου τις ίδιες ώρες στην κ. Ιωάννα Βαρλόκωστα (τηλέφωνο 27310 35730).