Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου αποφάσισε την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των τοπικών κοινοτήτων Αγίου Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης και Γουβών της ΔΕ Έλους και των ΤΚ Αγίου Δημητρίου, Απιδιάς και Νιάτων της ΔΕ Νιάτων του δήμου Ευρώτα, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2017. Η παράταση θα ισχύσει για δύο μήνες, δηλαδή έως και τις 15 Μαρτίου.