Σε λειτουργία το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Σπάρτης

Προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων θα προσφέρει το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, το οποίο έθεσαν σε λειτουργία ο δήμος Σπάρτης και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο.

Στο ΚΔΒΜ του δήμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτίσεων, διατροφή κλπ), νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία και επεξεργασία κειμένου – διαδίκτυο.

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Για ένταξη στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης, στη διεύθυνση Ευαγγελιστρίας 85-87 (ισόγειο), τηλ. επικοινωνίας 27310 22226 (εσωτ. 120, 121, 112, 123), e-mail: v.katsixti@1504.syzefxis.gov.gr.