Σε μηνιαίες δόσεις οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΔΕΥΑΣ: Δυνατότητα και για μειώσεις

DEYAS Spartis

Όπως ενημερώνει η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Σπάρτης, στο πλαίσιο της κοινωνικής της πολιτικής και επιθυμίας του διοικητικού συμβουλίου για στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων – πελατών της, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την επιχείρηση μπορούν να διακανονιστούν σε μηνιαίες δόσεις. Επίσης το ΔΣ μπορεί να προβεί σε μείωση του ύψους της οφειλής, αρκεί να υποβληθεί αίτηση στη ΔΕΥΑΣ, προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική δυσχέρεια, την επιβαρυμένη υγεία, την αναπηρία, την πολυτεκνία κλπ του οφειλέτη.