Σε πέντε χρόνια η παράδοση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προβλέπεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με την τριμηνιαία ενημέρωση προόδου εργασιών που εξέδωσε χθες Τρίτη 8/10 το Ίδρυμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: “Στο πλαίσιο σημαντικής πρωτοβουλίας για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρύτερης περιοχής της Λακωνίας, έχει δρομολογηθεί σειρά ενεργειών για την επίσημη έναρξη υλοποίησης του έργου. Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η κύρωση της τροποποίησης της κύριας σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος και του Ελληνικού δημοσίου, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την ένταξη στην Πρωτοβουλία για την Υγεία της κατασκευής και εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ΙΣΝ. Παράλληλα, έχει συσταθεί και συγκροτηθεί η αρμόδια ομάδα διαχείρισης του έργου. Η σύνθεση της ομάδας είναι ίδια με αυτήν που έχει αναλάβει τον συντονισμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων υποδομών στην Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, και αποτελείται από εκπροσώπους του αρχιτεκτονικού γραφείου Renzo Piano Building Workshop και του ελληνικού γραφείου Betaplan, της Ηill International, η οποία διαχειρίζεται και επιβλέπει το έργο, καθώς και της βρετανικής εταιρείας Llewelyn Davies, που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες νοσοκομειακού σχεδιασμού”.