Σε ρόλο συμβούλου του δημάρχου από σήμερα η Κατερίνα Φέικου

Σύμφωνα με σημερινή (6/11) ανάρτηση του δήμου Σπάρτης στη “Διαύγεια”, ο δήμαρχος Πέτρος Δούκας αναθέτει στην Κατερίνα Φέικου καθήκοντα άμισθης συμβούλου στη διοικητική υποστήριξή του.

Συγκεκριμένα η κ. Φέικου:

  • Θα συντονίζει και θα ρυθμίζει τις συναντήσεις του δημάρχου.
  •  Θα οργανώνει και θα υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις που αφορούν στο γραφείο του.
  • Θα λαμβάνει την προσωπική αλληλογραφία του δημάρχου και θα τηρεί το αρχείο αυτής.
  • Θα τηρεί το αρχείο κάθε είδους αποφάσεων του δημάρχου προς χρήση αυτού, καθώς και κάθε άλλο αρχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του κ. Δούκα.
  • Θα συντονίζει την παρουσία των αντιδημάρχων, δημοτικών, κοινοτικών και ειδικών συμβούλων στις εκδηλώσεις του δήμου σύμφωνα με τις οδηγίες του δημάρχου.
  • Θα ασκεί κάθε φορά τα καθήκοντα που της ανατίθενται από τον δήμαρχο.
  • Θα υποβάλλει προς τον δήμαρχο εισηγήσεις, προφορικώς και γραπτώς.

Όπως ορίζει η ίδια απόφαση, η νέα σύμβουλος “θα ενεργεί αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες, για την υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του δημάρχου και των αντίστοιχων αντιδημάρχων”.


Ακολουθήστε τις ειδήσεις του laconialive στο Google News