Σημαντικά θέματα στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μονεμβασίας

dimos Monemvasias logo

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας είναι προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη (ώρα 18.00′), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί έκφρασης θέσεως του δημοτικού συμβουλίου για το έργο «Διασύνδεση Ε.Ρ. 150 kV Κρήτη – Πελοπόννησος Τμήμα Γ.Μ. 150 kV Υ/Σ Μολάων – Σταθμός Αντιστάθμισης (νοτιότερο άκρο ακρωτηρίου Μαλέα)». Εισηγητές ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι.

2. Περί εγκρίσεως του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευή – συντήρηση τοπικού καταστήματος Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών». (Κουτσονικολής Χαράλαμπος)

3. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου ΤΚ Λαχίου». (Κουτσονικολής Χαρ.)

4. Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία συστήματος ερμηνείας περιβάλλοντος του αίθριου και της αίθουσας υποδοχής του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, καθώς και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού (Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης)». (Κουτσονικολής Χαρ.)

5. Περί τροποποιήσεως της αριθ. 61/2011 ΑΔΣ (σε ορθή επανάληψη) σχετικά με τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του δήμου Μονεμβασίας και του δήμου Βοιών σε μία με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας».(Κουτσονικολής Χαρ.)

6. Περί διάθεσης πιστώσεων για την τουριστική προβολή του δήμου. (Τσαφατίνου Κατερίνα)

7. Περί επιχορηγήσεως της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. (Κολλιάκος Ιωάννης)

8. Περί επιχορηγήσεων αθλητικών συλλόγων και σωματείων. (Κολλιάκος Ιωάν.)