Σημαντικά λακωνικά θέματα στο ΠΕΣΥ Πελοποννήσου

Tatoulis - Tzanetea

Tatoulis - Tzanetea

Η όγδοη και τελευταία (με την παρούσα σύνθεση) τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου στις 4.00′ μμ, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

1. Επικύρωση των πρακτικών 9ης, 10ης και 11ης/2014 συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου.

2 . Επερώτηση του περιφερειακού σύμβουλου κ. Νίκου Πατσαρίνου με θέμα “Να μην κλείσει το Κέντρο Νέων Κορίνθου”.

3. Επερώτηση του κ. Πατσαρίνου με θέμα “Απαντήσεις για έργα στην Περιφέρεια”.

4 . Επερώτηση του κ. Πατσαρίνου με θέμα “Για τη διάβρωση στον Κορινθιακό κόλπο”.

5. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οικονομικού έτους 2014. Εισηγήτρια η αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

6. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελ/σου α’ και β’ τριμήνου 2014. (Κων/να Νικολάκου)

7. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 4 της προγραμματικής σύμβασης για την εφαρμογή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος – Πελοπόννησος 2020, με τίτλο: “Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2020 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013 & 2014”. (Κων/να Νικολάκου)

8. Ενημέρωση επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2014 – 2020. (Απόστολος Παπαφωτίου)

9. Γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ για το Στρατηγικό Πλαίσιο Επενδύσεων Μεταφορών 2014 – 2025. (Κων/να Νικολάκου και Απ. Παπαφωτίου)

10. Γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020. (Κων/να Νικολάκου και Απ. Παπαφωτίου)

11. Ενημέρωση επί της τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου “Κατασκευή του τμήματος Φωκιανός – Κυπαρίσσι της οδού Μύλοι – Άστρος – Λεωνίδιο – Πούλιθρα – Φωκιανός – Κυπαρίσσι. (Απ. Παπαφωτίου)

12 . Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση “Σούφρα” εκτός οικισμού ΤΚ Καλλιανίου Δ. Γορτυνίας ΠΕ Αρκαδίας, ιδιοκτησίας Παναγόπουλου Ηλία. (Απ. Παπαφωτίου)

13. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Περίφραξη γηπέδου Αμυκλών”. (Αδαμαντία Τζανετέα)

14. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ιδίων πόρων της ΠΕ Λακωνίας. (Αδ. Τζανετέα)

15. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήμου Ελαφονήσου για το έργο “Παυλοπέτρι Ελαφονήσου – Προστασία και ανάδειξη του ενάλιου αρχαιολογικού χώρου”. (Αδ. Τζανετέα και Απ. Παπαφωτίου)

16. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση της πρότασης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας “Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας και ενίσχυσης μεταλλικής γέφυρας ποταμού Ευρώτα της εθνικής οδού 85 Χάνια Κροκεών – Μονεμβάσια”. (Αδ. Τζανετέα)

17. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήμου Οιχαλίας για την εκτέλεση του έργου “Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Αγ. Σώστη Δ. Οιχαλίας έως διασταύρωση με 7η επ. οδό”. (Ιωάννης Αργυράκης)

18. Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθμ. 479/2013 απόφασης του περιφερειακού συμβουλίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήμου Δυτικής Μάνης για το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων στην Καρδαμύλη” και την έγκριση των όρων της προγραμματικής σύμβασης. (Ιωάν. Αργυράκης)

19. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 192/14-4-2014 προηγούμενης απόφασης, σχετικά με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, για την πράξη “Εκτίμηση των επιπτώσεων στον πυθμένα του Κόλπου των Βατίκων από την αγκυροβολία δεξαμενόπλοιων. (Αδ. Τζανετέα)

20. Έγκριση παραχώρησης μηχανήματος έργου στην Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αρκαδίας. (Ευάγγελος Γιαννακούρας)

21. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΤΕΟ ΠΕ Αρκαδίας. (Ευάγ. Γιαννακούρας).

22. Έγκριση 4ης τροποποίησης προγράμματος ΚΑΠ 20%. (Κων/να Νικολάκου)

23. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του δήμου Δυτικής Μάνης για τη γεώτρηση στην περιοχή “Γονάτσα”. (Κων/να Νικολάκου)

24. Έγκριση 1ης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του έργου “2013ΕΠ02600001 Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης εθνικών και επαρχιακών οδικών αξόνων αρμοδιότητας ΠΕ Αρκαδίας”. (Ευάγ. Γιαννακούρας)

25. Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αρκαδίας. (Ευάγ. Γιαννακούρας).