Σημαντικά τα οφέλη της ανακύκλωσης για το Δήμο Ευρώτα

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, στο οποίο κατέληξε μέσω εφαρμογής διαφόρων πιλοτικών προγραμμάτων, ψήφισε ο δήμος Ευρώτα, επιδιώκοντας να χαράξει μία σαφή πολιτική, μέρος της οποίας ήδη ακολουθείται και είναι σύμφωνη με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι όσα προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).

Παράλληλα συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων, που στόχο έχει τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα περισσότερο από 20% έως το 2020, μέσω δράσεων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμης ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ο δήμος Ευρώτα είναι ως τώρα ο μοναδικός στην Πελοπόννησο που πραγματοποιεί αυστηρό διαχωρισμό των απορριμμάτων στη μονάδα προσωρινής διαχείρισης, όπου μεταφέρονται. Τα οργανικά υλικά «κομποστοποιούνται» και παράγουν σημαντική ποσότητα φυσικού λιπάσματος (εδαφοβελτιωτικού), το οποίο θα χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό γεωκτηνοτροφικών μονάδων παραγωγής και κοινόχρηστων χώρων (όπως πλατείες, γήπεδα κ.ά.). Τα δε ανακυκλώσιμα υλικά ανακτώνται πλήρως και τυγχάνουν εκμετάλλευσης. Μέχρι σήμερα έχουν ανακτηθεί 1.800 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών και ο δήμος Ευρώτα γίνεται ο πρώτος δήμος της Λακωνίας που λαμβάνει ανταποδοτική εισφορά ύψους περίπου 25.000 ευρώ για το πρώτο τετράμηνο του 2015 από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ενώ το κέρδος αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο σε άμεσο χρόνο. Επιπρόσθετα παρέλαβε εκατό κάδους ανακύκλωσης, τριάντα έξι ειδικούς κάδους «καμπάνες» και ένα νέο απορριμματοφόρο όχημα τύπου «πρέσα» από την ΕΕΑΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της ανακύκλωσης.

«Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μονόδρομο για εμάς, καθώς επιτυγχάνει σημαντικά οικονομικά οφέλη, εξοικονομεί ενέργεια, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και διασφαλίζει νέες θέσεις εργασίας», αναφέρει ο δήμαρχος Ευρώτα κ. Γιάννης Γρυπιώτης, καλώντας τους δημότες να συνδράμουν την όλη προσπάθεια με ευαισθητοποίηση και διάθεση συνεργασίας.