Σημαντική απόφαση για τους πυρόπληκτους των Βοιών

pyroplikta Vatika

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίστηκαν οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτιρίων που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά της 17ης Ιουλίου 2015 στη δημοτική ενότητα Βοιών.

Με τη δημοσίευση της απόφασης αυτής μπορούν πλέον οι πληγέντες να προβούν στις νόμιμες διαδικασίες για τις επισκευές των κτιρίων τους (έκδοση άδειας επισκευής, επιμέρους εργασίες κλπ) και να λάβουν αντίστοιχα τη στεγαστική συνδρομή που προβλέπεται ανάλογα με τις εργασίες που θα πραγματοποιήσουν, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση, σε κάθε στάδιο εργασιών. Αρμόδια υπηρεσία για την περιοχή των Βοιών είναι το ΤΑΣ (Τομέας Αποκατάστασης Σεισμόπληκτων) νομού Μεσσηνίας.