Σημαντική εξέλιξη για τις διεπαγγελματικές οργανώσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Αραχωβίτης, παραμένοντας συνεπής στον αρχικό στρατηγικό στόχο που έθεσε από την ανάληψη των καθηκόντων του για την ανάπτυξη και προώθηση των συνεργατικών σχημάτων, υπέγραψε την Παρασκευή απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης, λειτουργίας και ελέγχου των εθνικών διεπαγγελματικών οργανώσεων.

«Ο βασικός κορμός του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία και την αναγνώριση των διεπαγγελματικών οργανώσεων χρονολογείται από το 2000. Εμείς θεωρούμε ότι οι διεπαγγελματικές, όταν επιτελούν τον ρόλο τους, δηλαδή την ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών και εξαγωγέων, τότε είναι ένα πολύ καλό και χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη του προϊόντος, του κλάδου που εκπροσωπούν. Με τη νέα αυτή απόφαση έχουμε σκοπό να ενισχύσουμε το πλαίσιο λειτουργίας τους, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τα εθνικά προϊόντα μας, όπως τη φέτα, την ελιά και το ελαιόλαδο» δήλωσε σχετικά ο υπουργός.

Πιο συγκεκριμένα στην απόφαση ορίζεται ότι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις αποτελούνται από εκπροσώπους οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται: α) Με την εγχώρια παραγωγή προϊόντων σε έναν ή περισσότερους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 και β) τουλάχιστον με ένα από τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού, δηλαδή τη μεταποίηση ή το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διανομής, στους ως άνω αναφερόμενους τομείς.

Ως διεπαγγελματικές οργανώσεις αναγνωρίζονται σε εθνικό επίπεδο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα, που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώρισή τους είναι να αποδεικνύουν ότι αντιπροσωπεύουν διά των μελών τους το 1/3 της συνολικής παραγωγής και το 1/3 της μεταποίησης ή της εμπορίας συμπεριλαμβανομένης της διανομής, σε κάθε τομέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση.

Για τη διαδικασία αναγνώρισης απαιτείται η υποβολή αίτησης στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ ανάλογα με τον τομέα (προϊόν) ή τους τομείς για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση.