Σημεία εξυπηρέτησης στο Δήμο Σπάρτης για αιτήσεις του εισοδήματος αλληλεγγύης

Ο δήμος Σπάρτης, προκειμένου να διευκολύνει όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, ενημέρωσε ότι μπορούν να προσέρχονται σύμφωνα με τη φορολογική τους δήλωση στα εξής σημεία:

1) Αν στη φορολογική δήλωση εμφανίζονται κάτοικοι της ΔΕ Πελλάνας, να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα Καστορείου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27313 61021.

2) Αν εμφανίζονται κάτοικοι της ΔΕ Φάριδος, στο δημοτικό κατάστημα Ξηροκαμπίου (27310 35243).

3) Οι κάτοικοι ΔΕ Οινούντος να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα Σελλασίας (27310 94194).

4) Αν στη φορολογική δήλωση εμφανίζονται κάτοικοι ΔΕ Θεραπνών, απευθύνονται στο δημοτικό κατάστημα Γκοριτσάς (27310 74560).

5) Οι κάτοικοι ΔΕ Μυστρά στα γραφεία του ΚΕΠ Μυστρά (27310 89370).

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις θα εξυπηρετούνται στο παλιό δημαρχείο, στην κεντρική πλατεία.

Όπως προκύπτει από τη σχετική ενημέρωση του υπουργείου, η υποβολή των αιτήσεων δεν έχει καταληκτική ημερομηνία, αλλά γίνεται καθ’ όλο το έτος. Οι ωφελούμενοι θα επιδοτηθούν, από την έγκριση και την ένταξή τους στο πρόγραμμα, για δώδεκα μήνες, εφόσον δεν αλλάξει κάποιο στοιχείο τους κατά το διάστημα αυτό.