Υποψηφιότητα για βραβείο στην κατηγορία «Public Sector» κατέθεσε ο δήμος Ευρώτα για το έργο της βιοκλιματικής ανάπλασης της πλατείας Πηγών της Σκάλας. Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας, διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου.

Ο σχεδιασμός της «νέας» πλατείας Πηγών έγινε σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθεί ο δήμος στα ζητήματα του περιβάλλοντος και πληροί τα κριτήρια πρωτοτυπίας και αποτελεσματικότητας στους στόχους για βιώσιμη ενέργεια και μείωση του διοξειδίου του άνθρακα έως το 2020. Η υποβολή αυτής της υποψηφιότητας αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης του δήμου για την εφαρμογή του ΣΔΑΕ (σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας), όπου περιλαμβάνονται καλές πρακτικές για το κλίμα και την ενέργεια.