Σοβαρές εξελίξεις: Μπαίνουν μπροστά η παράκαμψη Σκάλας και η νέα γέφυρα του Ευρώτα!

Στις 30 Μαΐου είχατε διαβάσει πρώτοι στο laconialive.gr τις συζητήσεις που διεξάγονταν μεταξύ του βουλευτή Σταύρου Αραχωβίτη και του υπουργείου Υποδομών για τις επικείμενες εξελίξεις στο έργο της παράκαμψης Σκάλας – Βλαχιώτη.

Το ρεπορτάζ επαληθεύτηκε πλήρως, καθώς προχθές ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης υπέγραψε σχετική απόφαση σύμβασης παραχώρησης. Βάσει αυτής, η κοινοπραξία “Μορέας” θα εκπονήσει δωρεάν προς το ελληνικό δημόσιο τις προκαταρκτικές μελέτες της παράκαμψης των οικισμών Σκάλας – Βλαχιώτη και της κατασκευής νέας γέφυρας του Ευρώτα στην περιοχή, προκειμένου αυτές να χρησιμοποιηθούν για τη δημοπράτηση των εν λόγω δημοσίων έργων.

Σε ό,τι αφορά στην χωρίς αντάλλαγμα εκπόνηση των μελετών, ο νόμος προβλέπει ότι “με απόφαση του αρμόδιου υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου φορέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του”.

Προϊσταμένη αρχή ορίστηκε από το υπουργείο η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ).