Σοκάκι στο Γεράκι Λακωνίας

Γραφικό σοκάκι στο Γεράκι (Χρήστος Μπαλαμπάνος)