Λακωνία: Δείτε πόση ακτινοβολία δέχεστε καθημερινά

keraies

keraies

Σε λειτουργία τέθηκε το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που μετρά τις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες από κάθε είδους κεραίες (κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ραντάρ, ασύρματων δικτύων) και ενημερώνει άμεσα onlineτόσο τους αρμόδιους φορείς όσο και τους πολίτες. Στη διαδικτυακή πύλη του Παρατηρητηρίου μπορεί ο καθένας ελεύθερα να βλέπει τις μετρήσεις.

Τα στοιχεία συλλέγονται από 500 σταθερούς σταθμούς μέτρησης σε όλη τη χώρα, καθώς και 13 κινητούς σταθμούς σε ειδικά διαμορφωμένα οχήματα-βαν (ένα σε κάθε Περιφέρεια της χώρας).

Εκτός από ενημέρωση για το κατά τόπους επίπεδο των ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, θα είναι δυνατό κάθε πολίτης ή συλλογικός φορέας να υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια μετρήσεων, αλλά και ενστάσεις και καταγγελίες.

Εδώ μπορείτε να δείτε τις μετρήσεις ακτινοβολίας που πραγματοποιούνται από τους επτά σταθμούς μέτρησης οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο νομό μας.