Σπάρτη: Δεκαπέντε προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας οκτώ μηνών, δεκαπέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Σπάρτης. Πρόκειται για δεκατρείς θέσεις ΔΕ ηλεκτροτεχνικών δικτύων και δύο ΔΕ χειριστών μηχανημάτων τεχνικών έργων – χειριστών γερανού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο κεντρικό κατάστημα του ΑΔΜΗΕ ΑΕ στη διεύθυνση “ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Δυρραχίου 89 & Κηφισσού, ΤΚ 10443, Αθήνα”, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης, υπόψιν κ. Αικατερίνης Μπλάνη (τηλ. επικοινωνίας 210 5192273).