Σπάρτη: Δηλώσεις συμμετοχής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο 2016 – 2017

Ο δήμος Σπάρτης θα παράσχει για μια ακόμη χρονιά δωρεάν εκπαιδευτική στήριξη σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το διδακτικό έργο θα αναλάβουν εθελοντές εκπαιδευτικοί, η ανιδιοτελής προσφορά των οποίων είναι ανεκτίμητη για δεκάδες παιδιά που θέλουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες στο 2ο Λύκειο Σπάρτης και θα αφορούν:

Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Έκθεση
Βιολογία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Λατινικά
Ιστορία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Ξένες γλώσσες
Μαθήματα του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου
Γραμμικό Σχέδιο

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με τον δικαιούχο μαθητή, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, τα προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Για τη συμμετοχή θα πρέπει να προσκομίζονται:

α) Αίτηση συμμετοχής από τον γονέα ή κηδεμόνα, όταν αφορά ανήλικο μαθητή, ή αίτηση του ενδιαφερόμενου, όταν αφορά ενήλικο μαθητή (παρέχεται από την υπηρεσία).

β) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (όταν προσκομίζεται διαβατήριο, είναι απαραίτητη και η άδεια παραμονής για τους αλλοδαπούς κατοίκους).

γ) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού προηγούμενου έτους αντίγραφο Ε1 και Ε9, ενώ απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους, εάν είναι διαζευγμένοι (το διαζύγιο) και εάν είναι σε διάσταση ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο.

δ) Κάθε άλλο έγγραφο, εφόσον υπάρχει, που τεκμηριώνει την οικονομική δυσκολία ή αποτελεί κοινωνικό κριτήριο (όπως κάρτα ανεργίας, βιβλιάριο απορίας, δάνεια, γνωμάτευση αναπηρίας κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Σπάρτης, οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 27310 22226 (εσ. 121, 122, 123, 124).

Ο δήμος επίσης ενημερώνει πως περιμένει και άλλους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν εθελοντικά το εγχείρημα.