Σπάρτη: Δημοτικό Συμβούλιο τη Μεγάλη Τετάρτη

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα διεξαχθεί τη Μεγάλη Τετάρτη 16 Απριλίου και ώρα 13.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

> 1ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Βελτίωση χώρων ΤΚ Παλαιοπαναγιάς”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. Εισηγητές οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Δημήτρης Καραχάλιος και Παναγιώτης Χριστοφιλάκος.

> 2ο Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου “Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην ΤΚ Καρυών”, αναδόχου Ηλία Σουρλή. (Δ. Καραχάλιος και Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη)

> 3ο Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου “Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου άρδευσης στην ΤΚ Θεολόγου”, αναδόχου Ηλία Σουρλή. (Δ. Καραχάλιος και Ευγ. Σοφού-Παπαστάθη)

> 4ο Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου “Οδοποιία ΤΚ Αναβρυτής, Παρορείου, Μυστρά και Αγίας Ειρήνης της ΔΕ Μυστρά”, αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ. (Δ. Καραχάλιος και Χρήστος Μπουγάδης)

> 5ο Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου “Οδοποιία ΤΚ Λογγάστρας, Τρύπης και Σουστιάνων της ΔΕ Μυστρά”, αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Δ. Καραχάλιος και Χρ. Μπουγάδης)

> 6ο Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου δήμου Σπάρτης”, αναδόχου “ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ” Χ. Λεοντάκης – Χ. Κυριαζίδης & ΣΙΑ ΕΕ. (Δ. Καραχάλιος)

> 7ο Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα στις ΤΚ Πλατάνας, Αγίων Αναργύρων, Σκούρας και Γκοριτσάς της ΔΕ Θεραπνών”, αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου. (Δ. Καραχάλιος)

> 8ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Εναέριος φωτισμός οδού Αικ. Γρηγορίου ΔΚ Σπαρτιατών”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

> 9ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Δ. Καραχάλιος)

> 10ο Περί τροποποίησης του συμφωνητικού συνεργασίας-σύμπραξης μεταξύ του δήμου Σπάρτης και του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει συναφθεί στο πλαίσιο της πράξης: “Δράσεις πολιτισμικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες, στο δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή” του Ε.Π. “Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση”. (Σταύρος Αργειτάκος)

> 11ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου “Βελτίωση – διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης”, έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του. (Δ. Καραχάλιος)

> 12ο Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ του έργου “Αποχέτευση ακαθάρτων Σκάλας”. (Δ. Καραχάλιος)

> 13ο Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών από ιδιώτες σε κοινόχρηστο χώρο της δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών (αίτηση των Σταύρου, Γεωργίου, Ηλία και Αναστασίου Κανελλάκη). (Δ. Καραχάλιος)

> 14ο Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών από ιδιώτες σε κοινόχρηστο χώρο της δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών (αίτηση Κων/νου Μανδρώζου). (Δ. Καραχάλιος)

> 15ο Περί συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Παλαιολογείων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Ευστράτιος Κοκκορός)

> 16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μνήμης μαρτυρικού χωριού Αγίων Αναργύρων – Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 17ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 18ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για τη μίσθωση χώρου για τη λειτουργία εμποροπανήγυρης Μυστρά 2014. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 19ο Περί μισθώσεως ακινήτου για την εμποροπανήγυρη ΤΚ Μυστρά. (Ευστρ. Κοκκορός και Χρ. Μπουγάδης)

> 20ο Περί αίτησης κτηνοτρόφου για διόρθωση αριθμού ζώων που εισάγει στις δημοτικές βοσκές, διόρθωσης και συμπλήρωσης του βεβαιωτικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής έτους 2014. (Ιωάννης Καρμοίρης)

> 21ο Περί συμπλήρωσης -λόγω εκπρόθεσμων δηλώσεων- του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014. (Ιωάν. Καρμοίρης)

> 22ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για “Κατασκευή παιδικής χαράς ΤΚ Παρορείου”. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 23ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικών πολιτικής προστασίας. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 24ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για αμοιβές σχολικών φυλάκων. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 25ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για καταβολή εξόδων κηδείας θανόντος εν ενεργεία δημοτικού υπαλλήλου. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 26ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 27ο Περί λειτουργίας εμποροπανήγυρης Μυστρά 2014 (οριοθέτηση, καθορισμός κυκλοφορίας οχημάτων, επιβολή τελών κλπ). (Χρ. Μπουγάδης)

> 28ο Περί χορήγησης αδειών κατασκευής προσωρινών λυόμενων κατασκευών στο χώρο της εμποροπανήγυρης, αδειών συμμετοχής σε εμπόρους κλπ και επιβολής σχετικού τέλους – Τροποποίηση προϋπολογισμού. (Ευστρ. Κοκκορός και Χρ. Μπουγάδης)

> 29ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 (σχετικά με την εμποροπανήγυρη Μυστρά). (Ευστρ. Κοκκορός και Χρ. Μπουγάδης)

> 30ο Περί επιβολής τέλους καθαριότητας εμποροπανήγυρης Μυστρά έτους 2014 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων. (Ευστρ. Κοκκορός και Χρ. Μπουγάδης)

> 31ο Περί εγκρίσεως προσφοράς για την απευθείας εκμίσθωση του καταστήματος 13 της Δημοτικής Αγοράς Σπάρτης. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 32ο Περί διαγραφής οφειλών. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 33ο Περί ανάκλησης της αριθμ. 194/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2014», έγκρισης της μελέτης, εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του” και λήψης νέας απόφασης. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 34ο Περί ανάκλησης της αριθμ. 197/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με θέμα “Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας ΔΚ Σπαρτιατών», έγκρισης της μελέτης, εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του” και λήψης νέας απόφασης. (Ευστρ. Κοκκορός)

> 35ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014. (Ευστρ. Κοκκορός και Δ. Καραχάλιος)

> 36ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο “Αποκατάσταση δρόμου από την περιοχή Μπαρμπανίτσα προς Παλαιοχώρι λόγω καταπτώσεων ΤΚ Ξηροκαμπίου”. (Ευστρ. Κοκκορός και Δ. Καραχάλιος)

> 37ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο “Κατασκευή τσιμενταυλάκων ΤΚ Καστορείου, Βορδόνιας και Αγόριανης”. (Ευστρ. Κοκκορός και Δ. Καραχάλιος)

> 38ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο “Άρση επικινδυνότητας δρόμου από ΕΟ Σπάρτης-Τρίπολης προςΤΕΙ”. (Ευστρ. Κοκκορός και Δ. Καραχάλιος)