Το 1ο και το 2ο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Σπάρτης ανοίγουν επίσημα τις πόρτες τους τη Μεγάλη Δευτέρα, 2 Απριλίου. Το πρώτο στεγάζεται στο 2ο δημοτικό σχολείο Σπάρτης και το δεύτερο στο 5ο δημοτικό. Θα λειτουργούν καθημερινά, πέραν της λήξης του σχολικού ωραρίου, καθώς επίσης και κατά τους θερινούς μήνες.

Ο δήμος προχώρησε στη δημιουργία τους σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας, θέλοντας να διευρύνει τις παροχές του στις ηλικίες 5 έως 12 ετών και να ενισχύσει κατά προτεραιότητα τα παιδιά των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, των πολύτεκνων, των μονογονεϊκών οικογενειών και των γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία. Στόχος των ΚΔΑΠ είναι η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με ατομικές και οργανωμένες δραστηριότητες, η εξυπηρέτηση των γονέων και η ουσιαστική διευκόλυνση των γυναικών προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Τα ΚΔΑΠ Σπάρτης έχουν στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό (δασκάλους, εικαστικό, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, θεατρολόγο, μουσικό) αλλά και βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας.

Τα παιδιά θα αποκτήσουν έτσι τη δυνατότητα να ξεφεύγουν από το καθημερινό φορτωμένο πρόγραμμά τους και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα με πολλούς τρόπους, όπως παιχνίδι, χορό, κίνηση, μουσική, τέχνες, κατασκευές κλπ, περνώντας δημιουργικά και ευχάριστα το χρόνο τους.