Την Τρίτη 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Σπάρτης, με εξαιρετικά ικανοποιητικό ποσοστό συμμετοχής.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

πρόεδρος: Τσαρούχας Βασίλειος
αντιπρόεδρος: Αργυρόπουλος Γεώργιος
γενικός γραμματέας: Μπούρας Παναγιώτης
ταμίας: Κριμήτσου Δέσποινα
μέλος: Καψαλάκος Νικόλαος
μέλος: Γκουβάτσος Γεώργιος
μέλος: Γεροντάκος Ανδρέας