Σπάρτη: Συνάντηση εργασίας για τους υδάτινους πόρους

Eyrwtas 2

Eyrwtas 2

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε στο Μουσείο Ελιάς συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος GlobAqua “Διαχείριση των επιπτώσεων πολλαπλών στρεσσογόνων παραγόντων στα υδατικά οικοσυστήματα σε συνθήκες χαμηλής διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων” (περίπτωση μελέτης ποταμού Ευρώτα). Υπεύθυνος φορέας διοργάνωσης ήταν το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) σε συνεργασία με τα ερευνητικά κέντρα “Αθηνά” (Ελλάδα) και “Alterra” (Ολλανδία).

Στόχος του προγράμματος GlobAqua είναι η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και πολιτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Μία από τις περιοχές μελέτης του προγράμματος είναι και η λεκάνη του ποταμού Ευρώτα, η οποία πλήττεται από την υπεράντληση νερού, τα αστικά και αγροβιομηχανικά λύματα (κυρίως ελαιοτριβεία και χυμοποιεία), την αγροχημική ρύπανση και τις γεωμορφολογικές αλλοιώσεις.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν εκπρόσωποι από 51 περιφερειακούς και τοπικούς φορείς των οποίων οι αρμοδιότητες ή το αντικείμενο έχει σχέση με τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής του Ευρώτα. Η ενεργητική συμμετοχή αυτών των τοπικών φορέων είναι απαραίτητη για την ισόρροπη και δίκαιη διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και πολιτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος GlobAqua, αλλά και στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των διαχειριστικών σχεδίων της λεκάνης απορροής του Ευρώτα.

Παρευρέθησαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου (κ.κ. Μήλιος και Μαλλίρη), της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας (κ.κ. Μητρόπουλος και Μουρλούκος) και της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου (κ. Παπαθανασίου), του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (κ.κ. Παπαγιαννοπούλου, Παπαδουλάκης, Σιδέρης, Μπατσάκη), της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (κ. Τυροβολάς), εκπρόσωποι της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ανατολικής Μάνης, των ΤΟΕΒ Αμυκλών, “Φωκίωνα Ζαχαριά” και Μαγούλας, καθώς και ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Λακωνίας. Στη συνάντηση επίσης παρέστησαν εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού.

Μετά από σύντομο χαιρετισμό του δημάρχου Σπάρτης κ. Ευάγγελου Βαλιώτη, ακολούθησε ομιλία του κ. Μιχάλη Αναστασιάδη (γεωπόνου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης) σχετικά με τους κανόνες και τις διατάξεις που διέπουν τη χρήση των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα, καθώς και την τομή που αποτέλεσε η οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα νερά, με ιδιαίτερη έμφαση στον ποταμό Ευρώτα. Ακολούθησε ενημέρωση για τους στόχους του προγράμματος GlobAqua από τον επιστημονικό υπεύθυνο κ. Νικόλαο Σκουλικίδη, διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ. Στη συνέχεια, ο κ. Ιωάννης Σουλιώτης, εκπρόσωπος του ερευνητικού κέντρου “Αθηνά” ανέλυσε τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις του προγράμματος GlobAqua, ενώ τέλος ο Philippe Ker Rault, ερευνητής του ALTERRA Wageningen University & Research Centre της Ολλανδίας, αναφέρθηκε στην οικονομική αξιολόγηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος του Ευρώτα.

Από όλους τους ερευνητές τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας των εκπροσώπων των διαφόρων τοπικών και περιφερειακών φορέων με τους επιστήμονες των “Αθηνά” και “Alterra” στα παραπάνω θέματα, και ιδιαίτερα η ενεργή συμμετοχή τους στην ημερίδα εργασίας που θα συνδιοργανώσουν το ΕΛΚΕΘΕ με το “Alterra” στη Σπάρτη τον Ιούνιο 2015.