Με δέκα θέματα συνέρχεται αύριο το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη και ώρα 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Συζήτηση σχετικά με την επιστολή καταγγελίας του ΔΣ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων γυμνασίου Ξηροκαμπίου με λυκειακές τάξεις. (Εισηγητής ο πρόεδρος του Σώματος κ. Σπύρος Μοιράγιας).

2ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του δήμου οικονομικού έτους 2018. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί έγκρισης πρότασης επιστροφής ακινήτων του κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών στην περιοχή Νέας Μάκρης δήμου Μαραθώνα. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος, Δημ. Αποστολάκος)

4ο Έγκριση συμμετοχής του δήμου στο πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου, Χρίστος Πλειώτας)

5ο Ανάκληση της αριθ.63/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου.

Έγκριση της αριθ.2/2018 απόφασης (σε ορθή επανάληψη) του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα “Προσαρμογή του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ”. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας φιλοξενίας στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης “Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου”. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων – μηχανημάτων, υλικών μηχανολογικού εξοπλισμού και επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων και πάσης φύσεως μηχανολογικού εξοπλισμού. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

8ο Περί αιτήματος Ιδρύματος Νικολάου Νικητάκη σχετικά με την εγκατάσταση μνημείου εναπόθεσης οστών στο νεκροταφείο ΤΚ Καστορείου. (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Αποδοχή χρηματοδότησης με ποσό 130.000 ευρώ, για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055). (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Διόρθωση της αριθ.65/2018 απόφασης δημοτικού συμβουλίου “Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ στο Βερολίνο – Ψήφιση πίστωσης”. (Σπ. Μοιράγιας)