Σπάρτη: 14 θέματα στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας

Moiragias - Valiotis

Δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης τη Δευτέρα 5/9 και ώρα 18.00′, με την εξής ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση αναληφθείσας από το δήμαρχο δαπάνης ανάθεσης εκτέλεσης έργου «Αντικατάσταση αντλητικού συγκροτήματος άρδευσης ΤΚ Λογγάστρας» λόγω έκτακτης ανάγκης και σχετική τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2. Περί συμμετοχής του δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας – τροποποίηση προϋπολογισμού. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

3. Διαγραφή οφειλών εισφοράς σε χρήμα λόγω μεταβίβασης ακινήτου. (Δ. Αποστολάκος)

4. Περί εγκρίσεως απευθείας εκμίσθωσης καταστήματος «3» δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δ. Αποστολάκος)

5. Δωρεάν παραχώρηση ή μη δημοτικού ακινήτου. (Δ. Αποστολάκος)

6. Περί δωρεάν παραχώρησης πέντε επιβατικών αυτοκινήτων στο Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του δήμου. (Παναγιώτης Ρήγας)

7. Περί κατανομής ποσού 65.501,60 ευρώ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου (ΣΑΤΑ). (Σταύρος Αργυρόπουλος)

8. Περί κατανομής ποσού 81.267,91 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου. (Στ. Αργυρόπουλος)

9. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) παραλαβής προμηθειών για το έτος 2016 της παρ.1 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

10. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τουαλετών αίθουσας εκδηλώσεων ΤΚ Αγίας Ειρήνης». (Παν. Αργυρόπουλος)

11. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποθήκης στον οικισμό Καλάμι της ΔΚ Σπαρτιατών». (Παν. Αργυρόπουλος)

12. Έγκριση της αριθ. 89/2016 κυκλοφοριακής μελέτης «Τροποποίηση διαγράμμισης εθνικής οδού Σπάρτης – Μυστρά (ΕΟ – 84) εντός οικισμού Παλαιολογίου ΧΘ 3+230 για την πρόσβαση σε κάθετη κοινόχρηστη οδό». (Παν. Αργυρόπουλος)

13. Συμπλήρωση της υπ.αρ. 292/10-08-16 ΑΔΣ του δήμου Σπάρτης σχετικά με τοέργο «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Φάριδος 2016». (Παν. Αργυρόπουλος)

14. Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών δήμου Σπάρτης». (Παν. Αργυρόπουλος)