Σπήλαια Διρού: Θα ολοκληρωθούν έγκαιρα οι εργασίες

spilaia Dirou

spilaia Dirou

Την αξιοποίηση των σπηλαίων Διρού είχε ζητήσει η βουλευτής κ. Φεβρωνία Πατριανάκου από τους αρμόδιους υπουργούς, χαρακτηρίζοντάς την ως θέμα υψηλής ιεράρχησης. Στη σχετική ερώτησή της, ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ι. Ανδριανός συνοπτικά έδωσαν τις παρακάτω πληροφορίες.

Το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης των σπηλαίων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Διρού θα υλοποιηθεί με την εκτέλεση τριών υποέργων. Το πρώτο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης του λιμναίου σπηλαίου της Βλυχάδας, που είναι το μόνο σήμερα επισκέψιμο, καθώς και εργασίες για την προστασία και διαμόρφωση του σπηλαίου της Αλεπότρυπας, ώστε να καταστεί και αυτό επισκέψιμο. Επίσης περιλαμβάνει μουσειακή μελέτη για την έκθεση των ευρημάτων της Αλεπότρυπας στο σχεδιαζόμενο μουσείο. Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει την πλήρη μελέτη για την αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιριακού συγκροτήματος και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και την ανέγερση μουσείου νεολιθικών ευρημάτων. Το τρίτο αφορά κατασκευαστικές και μηχανολογικές εργασίες στο πλαίσιο του δεύτερου υποέργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 10,3 εκατ. ευρώ και η απορροφητικότητα μόλις στο 1,84%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, η μέχρι σήμερα εξέλιξη του συνολικού έργου θεωρείται ικανοποιητική, ενώ αξιοσημείωτη πρόοδος σημειώνεται και στα επιμέρους υποέργα. Τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του έργου εντός της Προγραμματικής Περιόδου, αυτή τη στιγμή τη θεωρεί ρεαλιστική, με την προϋπόθεση ότι το τρίτο υποέργο θα προκηρυχθεί τον Απρίλιο του 2014. Σημειωτέον ότι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συνολικού έργου έχει διάρκεια 43,5 μηνών (30-04-2012 έως 15-12-2015). Πάντως, σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου προκύψει διοικητικής/δικαστικής ή τεχνικής φύσης καθυστέρηση ή εμπλοκή, είναι δυνατό να διασφαλιστεί η ομαλή χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του έργου με πόρους του νέου ΕΣΠΑ από το 2014.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της «φωτοσυνθετικής μικροχλωρίδας» στο διάκοσμο του σπηλαίου Βλυχάδας έχει εκπονηθεί μελέτη που προβλέπει τον καθαρισμό της υπάρχουσας μικροχλωρίδας, αλλά και σειρά μέτρων για την αποφυγή της εκ νέου δημιουργίας της. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν κυρίως αντικατάσταση του υπάρχοντος φωτισμού με ειδικούς λαμπτήρες, εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων που θα ελέγχουν τη μεταβολή των περιβαλλοντικών συνθηκών και νέες διπλές συμπαγείς και αδιαπέραστες από το φως θύρες εισόδου και εξόδου του σπηλαίου.

Τα στοιχεία της επισκεψιμότητας του σπηλαίου Βλυχάδας κατά την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ, που παρείχε στη βουλευτή ο υπουργός Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρας, έχουν ως εξής:

2009

2010

2011

2012

2013

Εισιτήρια

98.641

89.499

85.048

68.938

79.441

Έσοδα

(σε ευρώ)

987.789

880.288

853.439

665.336

710.702

Επισημαίνεται ότι για το έτος 2013 η ενημέρωση αφορά το χρονικό διάστημα από 1/1 έως και 20/12.