Στήριξη και όχι κλείσιμο του ΤΕΙ ζητά η Φ. Πατριανάκου

Patrianakou - ypourgeio Paideias

Patrianakou - ypourgeio Paideias

Τη ρητή και κατηγορηματική διάψευση όλων των διαδόσεων που προκαλούν ανεπανόρθωτη βλάβη στη φήμη και τη λειτουργία του ΤΕΙ Σπάρτης, αλλά και στην ψυχολογία φοιτητών και προσωπικού, ζητά από τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με ερώτησή της η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, 49 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας πρόκειται να καταργηθούν από την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά, μεταξύ των οποίων φέρεται να είναι και το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ στη Σπάρτη. Αφορμή των δημοσιευμάτων αυτών αποτέλεσε η ετήσια έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), στην οποία περιλαμβάνεται πίνακας με 49 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ τα οποία χαρακτηρίζονται ως “μη αυτοδύναμα”, επειδή έχουν λιγότερα από εννέα μέλη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού.

Όπως υπογραμμίζει η βουλευτής, δεν έχει περάσει ούτε ένα έτος από την εφαρμογή του σχεδίου “Αθηνά”, που βρήκε τη Σπάρτη να διατηρεί το σύνολο των τμημάτων της, δεδομένου ότι αποδείχθηκαν και κρίθηκαν βιώσιμα.

Ειδικά όμως το επίμαχο τμήμα του ΤΕΙ στη Σπάρτη, όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά επιπρόσθετα αναβαθμίστηκε, με τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου, ενώ πλέον αποτελεί τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ που ιδρύθηκε στη Σπάρτη. Παρόλα αυτά, όχι μόνο δεν εδραιώνεται μια τόσο πρόσφατη επιλογή αναβάθμισης μιας εκπαιδευτικής δομής, αλλά αντιθέτως τίθεται υπό αμφισβήτηση, προκαλώντας, όπως είναι φυσικό, ακόμα εντονότερες και δικαιότερες αντιδράσεις.

Πρόκειται για ένα αποδεδειγμένα βιώσιμο τμήμα, τονίζει η λάκαινα βουλευτής, στο οποίο φοιτά σχεδόν το ¼ του συνόλου των φοιτητών κανονικής διάρκειας και των πέντε τμημάτων του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Είναι πρόσφατα αναβαθμισμένο, έχει σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις – δωρεά λάκωνα ευεργέτη, καθώς και πολύ υψηλή ζήτηση στις προτιμήσεις των φοιτητών. Η δε τεχνολογική και ερευνητική του δραστηριότητα εναρμονίζεται με τις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες, τον κοινωνικό ιστό και τις ιστορικές και πολιτισμικές καταβολές ενός τόπου, η κοινωνία του οποίου δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί εκ νέου στην ταλαιπωρία τού να αποδείξει το αυτονόητο· ότι δηλαδή δεν είναι δυνατό να θεωρείται μη αυτοδύναμο ένα απόλυτα πετυχημένο εκπαιδευτικό τμήμα, λόγω έλλειψης διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού, η εξασφάλιση της επάρκειας του οποίου δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δική του αρμοδιότητα.

Για τους λόγους αυτούς η βουλευτής ζητά άμεση ενίσχυση του τμήματος του ΤΕΙ στη Σπάρτη με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και ενημέρωση για τις ενέργειες του υπουργείου, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της λειτουργίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ, που ιδρύθηκε στη Σπάρτη.