Στατιστικά στοιχεία για την απασχόληση στην Ελλάδα

ergates kathariotitas

ergates kathariotitas

Ως ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες εμφανίζονται τα περισσότερα άτομα με ξένη υπηκοότητα που ζουν στην Ελλάδα, σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού – κατοικιών του 2011. Από την άλλη, οι περισσότεροι έλληνες απασχολούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, καθώς και στη δημόσια διοίκηση και άμυνα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση την ποσοστιαία κατανομή των απασχολουμένων κατά ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, η Ελλάδα είναι στην πρώτη θέση με ποσοστό 30,5% στον κλάδο “Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορά και αποθήκευση, στέγαση και υπηρεσίες εστίασης” και κατέχει την τελευταία θέση (ποσοστό 0,2%) στον κλάδο “Διαχείριση ακίνητης περιουσίας”. Παράλληλα, παρά τα καιρούς γραφόμενα, στον κλάδο “Δημόσια διοίκηση, άμυνα, εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα” δεν είναι πρώτη η χώρα μας, αλλά η Δανία, με ποσοστό 33%.

Ενδιαφέρον είναι και το στοιχείο ότι, σε ελλαδικό επίπεδο, η Ήπειρος είναι η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό συνταξιούχων (27,9%) στο σύνολο του μόνιμου πληθυσμού της, ενώ αντίθετα το μικρότερο ποσοστό συνταξιούχων (18,5%) εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

πηγή: amna.gr