Στα 52 ευρώ ανά στρέμμα η συνδεδεμένη ενίσχυση πορτοκαλιών 2016

Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αναρτήθηκε την Παρασκευή 2/6, καθορίζεται ύψος συνδεδεμένης ενίσχυσης πορτοκαλιών για το έτος 2016 στα 52 ευρώ ανά στρέμμα.

Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΕ “Λακωνία”, για την πληρωμή της ενίσχυσης είναι απαραίτητο να έχουν εισκομιστεί 700 κιλά ανά στρέμμα καλλιέργειες πορτοκαλιών σε εγκεκριμένη μονάδα μεταποίησης εντός του 2016 και ταυτόχρονα να έχει εκδηλωθεί η επιθυμία για ενίσχυση κατά τη συμπλήρωση της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης έτους 2016.

Για την αντίστοιχη ενίσχυση του 2017 οι παραγωγοί πορτοκαλιών οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο εν λόγω καθεστώς στην αίτηση ενιαίας ενίσχυσης που ολοκληρώνεται εντός των ημερών και να απευθυνθούν στο Συνεταιρισμό προκειμένου να ενημερωθούν για το υπόλοιπο των κιλών που οφείλουν να συγκομίσουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους.