Στεγαστική συνδρομή για τους πυρόπληκτους Σκουταρίου και Κότρωνα

Το γραφείο της αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας ενημερώνει ότι με την κοινή υπουργική απόφαση Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ οικ. 2449/Α325/1-12-2017 (7ΗΨΕ465ΧΘΞ-ΖΣ6) κηρύχθηκαν ως πυρόπληκτες και έγινε η οριοθέτηση των περιοχών για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής προς αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 1ης, 2ας και 3ης Ιουλίου 2017 στο δήμο Ανατολικής Μάνης.

Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά στην αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια εντός των διοικητικών ορίων των τοπικών κοινοτήτων Σκουταρίου και Κότρωνα.

Το έργο της χορήγησης στεγαστικής συνδρομής αναλαμβάνει η Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (ΔΑΕΦΚ – ΚΕ) του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Ι. Κόνιαρη 43, Αθήνα, τηλ. 210 8704708).

Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ κτιρίων που έχουν πληγεί από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, προκειμένου να καθοριστούν δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλουν στην ανωτέρω υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις υπουργικές αποφάσεις με αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ οικ. 537/Α321/03.02.2016 (ΦΕΚ/Β’/400) και οικ. 5364/Δ/Β11/04.12.2015 (ΦΕΚ/Β’/2774) για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής ή για έκδοση βεβαίωσης καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, εντός προθεσμίας ενός έτους από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της παρούσας απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με την ΠΕ Λακωνίας: 27310 26243.