Για “αναστάτωση που εσκεμμένα επιχειρήθηκε ως προς το εάν θα εφαρμοστεί έγκαιρα το πρόγραμμα δακοκτονίας του 2017 και που ανατράπηκε μετά από την έγκαιρη κατανομή ανά Περιφέρεια που έγινε από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών” και για “διάδοση ψευδών στοιχείων ως προς την κατανομή των ποσών στους νομούς Μεσσηνίας και Λακωνίας” κάνουν λόγο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Αραχωβίτης (Λακωνίας), Κοζομπόλη (Μεσσηνίας) και Κωνσταντινέας (Μεσσηνίας).

Σε κοινή τους ανακοίνωση οι τρεις βουλευτές παραθέτουν τα ποσά για τη δακοκτονία, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως “σε επίπεδο επικράτειας, τα συνολικά ποσά είναι κατά το μέτρο του δυνατού αυξανόμενα και τις τρεις τελευταίες χρονιές σε σχέση με το 2014. Επιπλέον, και στους δυο νομούς τα συνολικά ποσά είναι αυξημένα και τις τρεις τελευταίες χρονιές σε σχέση με το 2014”.

ΕΤΟΣΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ(ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
201417.077.584,001.134.008,001.050.232,00
341.782,00
1.475.790,00
201518.363.755,701.160.979,001.270.177,00
441.756,00
1.602.735,00
201618.363.755,001.180.000,001.048.000,00
470.000,00
1.650.000,00
201718.582.941,001.200.000,001.100.000
460.000,00
1.660.000,00

Όσον αφορά στην επιχειρούμενη σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας, αυτή είναι σε λάθος βάση σύμφωνα με τους βουλευτές, αφού η σύγκριση δεν πρέπει να γίνεται μόνο με βάση την παραγωγή. “Τούτο διότι, στην κατανομή συνυπολογίζονται και άλλα επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεάζουν τους πληθυσμούς του εντόμου και άρα την εκτιμώμενη ένταση της προσβολής”, σημειώνουν.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την περίοδο της εκτέλεσης της δακοκτονίας υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης και ανακατανομής της χρηματοδότησης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής όπως έχει συμβεί και κατά το παρελθόν.

Οι κ.κ. Αραχωβίτης, Κοζομπόλη και Κωνταντινέας ενημερώνουν πως επιπλέον καταβάλλεται προσπάθεια από τα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών να αυξηθεί η συνολική χρηματοδότηση για τη δακοπροστασία ανά την επικράτεια, ώστε να μεγεθυνθεί το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ανά Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και να δημιουργηθεί ένα απόθεμα για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την πορεία εκτέλεσης της δακοκτονίας. “Να σημειωθεί”, αναφέρουν, “ότι η συνολική δαπάνη για την αντιμετώπιση του δάκου για το έτος 2017, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για την αγορά φυτοφαρμάκων, ανήλθε στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Από το ποσό αυτό μόνο τα 4,5 εκατομ. ευρώ προέρχονται από τους παραγωγούς, ενώ το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από κρατική χρηματοδότηση”.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ξεκίνησε ήδη το διαγωνισμό για την προμήθεια των φαρμάκων δακοκτονίας, η διαδικασία του οποίου είναι πράγματι χρονοβόρα.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, οι τρεις βουλευτές καλούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου “να προσαρμοστεί στο νέο θεσμικό πλαίσιο και να ξεκινήσει άμεσα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες προκειμένου το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό των ΔΑΟΚ να επιτελέσει απρόσκοπτα το έργο του για την προστασία του εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών”.