Στην Γκοριτσά η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

Moiragias - Valiotis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Γκοριτσάς (ισόγειο) την Τετάρτη 8/11 και ώρα 18.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Θεραπνών 2017”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Έγκριση της μελέτης και φυσικού αντικειμένου του έργου “Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην ΤΚ Χρύσαφας”, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής. (Παν. Αργυρόπουλος)

3ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου “Ανακαίνιση παιδικών χαρών δήμου Σπάρτης και κατασκευή νέας στην ΤΚ Μυστρά”. (Παν. Αργυρόπουλος)

4ο Έγκριση της αριθ. 119/2017 κυκλοφοριακής μελέτης “Τοποθέτηση κυκλοφοριακών πινακίδων σε οδούς στην ΤΚ Χρυσάφων. (Παν. Αργυρόπουλος)

5ο Έγκριση της αριθ. 99/2017 κυκλοφοριακής μελέτης “Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Θερμοπυλών 36 στη Σπάρτη. (Παν. Αργυρόπουλος)

6ο Εξέταση αίτησης κ. Ebetiuk Ionela. (Δημήτρης Αποστολάκος)

7ο Πρόσληψη προσωπικού για τη στελέχωση Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο δήμο Σπάρτης με περιοχή ευθύνης την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. (Χρίστος Πλειώτας)

8ο Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων: Ίδρυση Εσπερινού ΕΠΑΛ Σπάρτης. (Νικόλαος Δούνιας)

9ο Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου – ΠΕ Λακωνίας για την υλοποίηση του έργου “6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης – 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης”. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

10ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών άρδευσης οικον. έτους 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ηλεκτροφωτισμού/καθαριότητας για το οικ. έτος 2018. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Παράταση μίσθωσης ακινήτου για το ΚΕΠ Μυστρά. (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών για τη συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2017. (δήμαρχος)

16ο Περί έγκρισης μελέτης – ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια φωτογραφιών/διαφημιστικών βίντεο/χάρτινων τσαντών/τουριστικού εντύπου για τις ανάγκες τουριστικής προβολής του δήμου Σπάρτης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου, Χρήστος Αλεξάκος)

17ο Περί εγκρίσεως της αριθ. 74/18-10-2017 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας, με θέμα “Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017”. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

18ο Οριστική παραλαβή της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυροπροστασίας έτους 2017”. (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Περί ένταξης δημοτικών εκτάσεων στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης που θα εκπονηθούν από τις περιφέρειες. (Δημ. Αποστολάκος)

20ο Έγκριση δαπάνης για φιλοξενία προσωπικού Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου κατά του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας στις ΔΕ Πελλάνας και Οινούντος – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (Δημ. Αποστολάκος)

21ο Παραλαβή τευχών δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτη αποκατάστασης δημοτικού σχολείου ΤΚ Άρνας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού όψεως στη Eurobank για την είσπραξη των οφειλών του δήμου με χρήση τερματικών υποδοχής καρτών (POS). (Δημ. Αποστολάκος)

23ο Εξουσιοδότηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης για την εκτέλεση του έργου “Οδοποιία και τεχνικά ΤΚ Τρύπης 2017” του Κληροδοτήματος Ευάγγελου Φιλιππόπουλου ΤΚ Τρύπης. (Δημ. Αποστολάκος)

24ο Παραλαβή υπηρεσιών από την ηλεκτρονική βάση πληροφοριών της “Σ. Καραγιλάνης μον. ΕΠΕ Σύμβουλοι ΟΤΑ – ΝΠΔΔ Επιχειρήσεων”. (Δημ. Αποστολάκος)