Την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών της υλοποίησε η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας, καταγγέλλοντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την υλοποίηση των ελληνικών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και 2014-2020.

Όπως ενημερώνει, “επειδή όλες μας οι προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων συνάντησαν μία στείρα άρνηση, στις 15/5/2017 αποστείλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε την ίδια ημερομηνία στο γραφείο του πρωθυπουργού. Η κοινοποίηση, παρότι ήταν στις 15/5/2017, πήρε πρωτόκολλο στις 22/5/2017 μετά από πιέσεις προφορικές που ασκήσαμε. Έτσι η κοινοποίηση της επιστολής μας στο γραφείο πρωθυπουργού έχει λάβει αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου 1515/22-05-2017. Τα συμπεράσματα δικά σας”.

Στο κείμενο γίνεται εκτενής αναφορά στις καθυστερήσεις των πληρωμών, στα προβλήματα του συστήματος του αρμόδιου οργανισμού πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) και στα “ευτράπελα” του νέου ΠΑΑ 2014 – 2020, ενώ ζητούνται από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές άμεσες ενέργειες προκειμένου:

· να απαντηθούν τα εύλογα ερωτήματα που αφορούν στα προγράμματα αγροπεριβαλλοντικών μέτρων,

· να διενεργηθεί πάγωμα και άμεση ανάκληση της προκήρυξης του Μέτρου 11 και τήρηση των κανονισμών που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

· να διεξαχθεί άμεσος διοικητικός και οικονομικός έλεγχος των δύο προγραμμάτων (ΠΑΑ 2007-2013 και 2014-2020), όπως επίσης

· να διενεργηθεί επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός του φορέα που έχει πιστοποιηθεί για την πληρωμή των προγραμμάτων.