Στην Κομισιόν το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων

diaxeirisi aporrimmatwn

diaxeirisi aporrimmatwn

Με αφορμή έγγραφο του ΥΠΕΚΑ – εγκύκλιο προς τις Περιφέρειες, με το οποίο τους ζητείται “μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες να προτείνουν και να εγκρίνουν τους αναθεωρημένους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων”, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Χουντής κατέθεσε ερώτηση προς την Κομισιόν, με την οποία επισημαίνει την ασυμβατότητα του υφιστάμενου περιφερειακού σχεδιασμού με την οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, αλλά και τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα, αφού αναφέρει ότι “η Ελλάδα όφειλε μέχρι τις 12/12/2013 να έχει καταρτίσει και κοινοποιήσει το πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο” και ότι “οι περισσότερες Περιφέρειες της Ελλάδας έχουν σε εξέλιξη διαγωνισμούς ΣΔΙΤ για τη διαχείριση των απορριμμάτων οι οποίοι, θεωρητικά τουλάχιστον, βασίζονται σε προηγούμενους περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης απορριμμάτων που δεν ακολουθούν τις επιταγές τις οδηγίας 2008/98/ΕΚ”, σημειώνει με έμφαση ότι, “εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν μπορούν να συμβασιοποιηθούν διαγωνισμοί οι οποίοι είναι σε ώριμο στάδιο, όπως της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γραμματικού, διότι αν συμβεί αυτό θα υπάρχει αφενός ευθεία παραβίαση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και αφετέρου ποινικές ρήτρες υπέρ των εργολάβων με ζημία του ελληνικού δημοσίου”.

Καταλήγοντας στην ερώτησή του, ο κ. Χουντής ρωτά την Κομισιόν ποια είναι τα ποσά που έχουν δεσμευτεί ανά Περιφέρεια από το ΕΣΠΑ 2007-2013 για τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, τι έχει συμβασιοποιηθεί και τι έχει διατεθεί για το σκοπό αυτό, τι προβλέπεται για όσα εκ των ανωτέρω έργων δεν έχουν ακόμα συμβασιοποιηθεί, και τέλος εάν υπάρχει κίνδυνος απώλειας των κονδυλίων αυτών.