Στη Βουλή η χαμηλή διαδικτυακή πρόσβαση στη Λακωνία

Fevronia Patrianakou

Fevronia Patrianakou

Την αντιμετώπιση του προβλήματος της χαμηλής διαδικτυακής πρόσβασης στη Λακωνία είχε ζητήσει η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου με ερώτησή της στη βουλή. Σημαντικός αριθμός περιοχών στο νομό είναι αποκλεισμένες από τις υπηρεσίες του διαδικτύου, με ό,τι συνεπάγεται η τεχνολογική αυτή απομόνωση για την πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικής και τουριστικής δραστηριότητας, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, καθώς και την προώθηση των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι υφυπουργοί Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων παρείχαν στη βουλευτή τα εξής στοιχεία σχετικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο:

Τα ποσοστά των νοικοκυριών που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο, ανά κατηγορία περιοχών (στοιχεία έτους 2013):

                Σύνολο Αστικές περιοχές Ημιαστικές Αγροτικές

Ελλάδα     55,00%        59,60%         59,20%        39,20%

Ε. Ε.         75,90%        76,50%         72,70%        64,30%

Το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται στο 52,8% και την κατατάσσει στην 11η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία της Eurostat, το 99,1% των νοικοκυριών της χώρας καλύπτεται από ευρυζωνικά δίκτυα, έχει δηλαδή τη δυνατότητα να συνδεθεί στο διαδίκτυο, ασχέτως αν κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής ή όχι. Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο ΕΕ ανέρχεται σε 95,5% (στοιχεία έτους 2012).

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΤΕ, οι σταθερές τηλεφωνικές γραμμές που δεν έχουν δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης ανέρχονται στη Λακωνία σε ποσοστό 5,5% και είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με το σύνολο των νομών της Πελοποννήσου (2,2%) και υπερπενταπλάσιες σε σχέση με το σύνολο της χώρας (1%).

Όσον αφορά στο έργο της Ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, που προκηρύχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, η βουλευτής είχε ζητήσει να ενημερωθεί για τα κριτήρια με τα οποία επελέγησαν οι περιοχές της χώρας που εντάχθηκαν σε αυτό, ενώ είχε ρωτήσει αν εντάχθηκαν όλες οι περιοχές της Λακωνίας που πληρούν τα κριτήρια αυτά και τι προβλέπεται για εκείνες τις περιοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έργο.

Οι αρμόδιοι υπουργοί απάντησαν ότι έχουν συμπεριληφθεί στο έργο όλες οι λευκές αγροτικές περιοχές της Λακωνίας που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, δηλαδή κυρίως οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Ο σχετικός πίνακας με τις περιοχές του έργου βρίσκεται στο σύνδεσμο http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpcontests&task=Details&id=421.