Στη Βουλή ο εθνικός φάκελος για τη νέα ΚΑΠ

elaiokomia

elaiokomia

Τις βασικές κατευθύνσεις που υιοθετήθηκαν για την εφαρμογή στη χώρα μας από 1.1.2015 της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) παρουσίασε την Πέμπτη 24/7 στην αρμόδια για το θέμα επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της βουλής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργος Καρασμάνης.

Οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στον εθνικό φάκελο για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ -ο οποίος θα υποβληθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις προσεχείς μέρες- “στόχο έχουν την αξιοποίηση, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των διατάξεων και των χρημάτων της καινούργιας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής προς όφελος των ελλήνων αγροτών, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον αγροτικό τομέα σε βασικό μοχλό για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας”, επεσήμανε κατά την παρουσίαση ο κ. Καρασμάνης.

Όπως υποστήριξε ο υπουργός, μέσω του εθνικού φακέλου οι κοινοτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις γίνονται πιο δίκαιες, διαφανείς και ισόρροπα κατανεμημένες στους πραγματικά ενεργούς αγρότες, και μόνο για τη γη που πραγματικά καλλιεργείται και παράγει προϊόντα. Συνεχίζοντας, ανέφερε πως λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τον κτηνοτροφικό τομέα, τους νέους αγρότες, τους αγρότες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, καθώς και για τους λεγόμενους μικρούς αγρότες, που εισπράττουν χαμηλά ποσά κοινοτικών ενισχύσεων.

Η σύγκλιση ξεκινά από μία αρχική αξία δικαιώματος του 2015 και εφαρμόζεται σε κάθε περιφέρεια προστασία απωλειών στην αξία του δικαιώματος του κάθε γεωργού κατά 30% το 2019. Η αρχική αξία δικαιώματος του 2015 υπολογίζεται αφού προσαρμοστούν οι αξίες δικαιωμάτων του 2014 στο νέο εθνικό φάκελο, τη νέα αρχιτεκτονική και την κατανομή των κονδυλίων στις περιφέρειες. Στον εθνικό φάκελο προβλέπονται η άμεση-βασική ενίσχυση, συνδεδεμένες με την παραγωγή προϊόντων ενισχύσεις, η λεγόμενη “πράσινη” ενίσχυση, καθώς και οι προσαυξημένες ενισχύσεις για τους νέους αγρότες.

Για την καταβολή των ενισχύσεων αυτών, η χώρα μας διαιρείται σε τρεις περιφέρειες: Η πρώτη αφορά στα βοσκοτόπια, απορροφώντας κάθε χρόνο το 25% των συνολικών κονδυλίων του εθνικού φακέλου, συνολικού προϋπολογισμού 440 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη έχει να κάνει με τις αροτραίες καλλιέργειες, με το 47% του εθνικού φακέλου και συνολικού προϋπολογισμού 850 εκατ. ευρώ, ενώ η τρίτη περιφέρεια αφορά σε όλες τις δενδρώδεις καλλιέργειες, με το 28% των κονδυλίων του εθνικού φακέλου και συνολικό προϋπολογισμό 470 εκατ. ευρώ.

Το ποσοστό συμμετοχής της κτηνοτροφίας στα κοινοτικά κονδύλια ενισχύεται περισσότερο από 25%, ενώ για τους νέους αγρότες προβλέπεται ποσό επιπλέον 25% επί της βασικής ενίσχυσης και θα διατεθεί το μέγιστο προβλεπόμενο από τις κοινοτικές διατάξεις ποσοστό του εθνικού φακέλου (2%). Επίσης, ποσοστό από τον εθνικό φάκελο 5% θα χορηγηθεί στους αγρότες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, με στόχο την εκεί συγκράτηση της αγροτικής απασχόλησης.

xymopoiisi portokaliou

Οι συνδεδεμένες με την παραγωγή ενισχύσεις ανέρχονται στο 9% του εθνικού φακέλου και αφορούν σε όσπρια, σκληρό σιτάρι, βοοειδή, αιγοπρόβατα, ρύζι, βιομηχανική τομάτα, κτηνοτροφικά ψυχανθή, ζαχαρότευτλα, σπόρους σποράς, σπαράγγια και χυμοποιήσιμα πορτοκάλια. Για κάθε προϊόν θα υπάρχει ξεχωριστή στρεμματική ενίσχυση.

Όσοι αγρότες εισπράττουν κοινοτικές ενισχύσεις μέχρι 1.250 ευρώ το χρόνο (περίπου 350.000 έλληνες αγρότες σήμερα) εντάσσονται αυτόματα στο καθεστώς των λεγόμενων μικρών αγροτών και απαλλάσσονται από μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του λεγόμενου “πρασινίσματος” της ΚΑΠ.

Η “πράσινη ενίσχυση” -η οποία θα είναι ενσωματωμένη στη βασική ενίσχυση- αποτελείται από μια δέσμη τριών υποχρεωτικών μέτρων: τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών για εκμεταλλεύσεις άνω των 100 στρεμμάτων, τη διατήρηση των περιοχών οικολογικής εστίασης 5% για εκμεταλλεύσεις με αροτραίες εκτάσεις μεγαλύτερες των 150 στρεμμάτων, καθώς και τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων. Όλες οι δενδρώδεις καλλιέργειες εξαιρέθηκαν από το λεγόμενο “πρασίνισμα”.

Πέραν των άμεσων κοινοτικών ενισχύσεων (Πυλώνας Ι της νέας ΚΑΠ), που υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ το χρόνο, το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας μας 2014-2020 (Πυλώνας ΙΙ της νέας ΚΑΠ) προβλέπει μέτρα, προγράμματα και επενδύσεις κοινοτικών ενισχύσεων 4,5 δισ. ευρώ, που μαζί με την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δισ. ευρώ.

Στο νέο Πρόγραμμα προβλέπεται η εκχώρηση του 30% των πόρων του νέου Προγράμματος στις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες και καλούνται μέσα από ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων -δημόσιων και ιδιωτικών- να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επιλογές για τον αγροδιατροφικό τομέα.

“Όλη μας η προσπάθεια εστιάστηκε στο πώς θα κρατήσουμε την ελληνική ύπαιθρο ζωντανή, ακμαία και προσοδοφόρα, και στο πώς θα βοηθήσουμε τον αγροτικό τομέα να γίνει ένας από τους στυλοβάτες για την ανάκαμψη και ανάπτυξη της χώρας και της ελληνικής οικονομίας”, σημείωσε στο τέλος της παρουσίασης ο κ. Καρασμάνης.