Στη Βουλή το ζήτημα του Βιολογικού Γυθείου

Gytheio

Gytheio

Ερώτηση με αποδέκτη τον υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και αντικείμενο τα προβλήματα στην υλοποίηση του βιολογικού καθαρισμού Γυθείου κατέθεσε χθες ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Πετράκος:

“Η πόλη του Γυθείου εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη βιολογικού καθαρισμού.

Το έργο του βιολογικού καθαρισμού του Γυθείου, με την απόφαση τουPetrakos Thanasis υπουργείου Περιβάλοντος, Ενέργειας & Κιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) οικ.181284/23-8-2010, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ωστόσο, το έργο δεν προχώρησε, και το 2013, με την απόφαση του γενικού γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ οικ. 103007/26-3-2013, η Πράξη «Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου» τροποποιήθηκε.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και απαντήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το έργο πρόκειται να απενταχθεί από το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, αλλά η νομική δέσμευση ύψους 3.279.088 ευρώ θα συνεχίσει να συγχρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επειδή το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την πόλη του Γυθείου και η έλλειψή του έχει και ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής,

Επειδή οι ανησυχίες των κατοίκων για τη χωροθέτηση και εξέλιξη του έργου, αλλά και του τρόπου υλοποίησής του είναι σοβαρές και έντονες,

Επειδή, σύμφωνα με τον επίσημο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την πορεία υλοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ, μόλις το 4% του έργου έχει ολοκληρωθεί,

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Έχει απενταχθεί το έργο από το ΕΣΠΑ 2007-2013;

α) Εάν όχι, δεδομένου ότι η ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 31/12/2015, υπάρχει η πρόβλεψη να γίνει «έργο-γέφυρα»;

β) Εάν ναι, πού είναι ενταγμένο το έργο αυτή τη στιγμή; Εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς κάποιων από τα 7 υποέργα ή του συνόλου του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων;

2. Σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται το έργο; Πότε προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία; Ποιοι είναι οι λόγοι της τεράστιας καθυστέρησης υλοποίησής του;”.

Ο ερωτών βουλευτής ζητά ακόμη από τον υπουργό Ανάπτυξης την κατάθεση στη βουλή της μελέτης περιβαλλοντικών όρων, της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, της τεχνικής έκθεσης, της υδραυλικής μελέτης, καθώς και των συνοδών χαρτών.