Στη Μάνη η ιατρική εκπαίδευση δεν σταματά

Τον 9ο κύκλο συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με διάρκεια από τις 26/10/2018 έως τις 4/9/2019, διοργανώνει το κέντρο υγείας Αρεόπολης.
Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των επιστημονικών μετεκπαιδευτικών εκδηλώσεων.