Στις 2 Ιουνίου τα εγκαίνια του Βιολογικού Μολάων

Την Παρασκευή 2 Ιουνίου και ώρα 19.30′ θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού Μολάων.

Η μονάδα βρίσκεται στην περιοχή Διάσελα Πακίων και η λειτουργία της συντελεί αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικά στην προστασία της ποιότητας των υδάτων του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής.