Στοιχεία ανεργίας για το Νοέμβριο 2013

oaed anergia

oaed anergia

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έδωσε στη δημοσιότητα τα στατιστικά στοιχεία για το Νοέμβριο του 2013.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία ανήλθε σε 858.882 άτομα. Από αυτά, το 48,68% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των δώδεκα μηνών, ενώ το 51,32% λιγότερο από ένα έτος.

“Πρωταθλήτριες” είναι και πάλι οι γυναίκες, αφού αποτελούν το 59,26%, ενώ η ηλικιακή ομάδα από 30 έως και 54 ετών αριθμεί 537.639 άτομα, δηλαδή το 62,60% των ανέργων.