Στον κάμπο των Μολάων

Στον κάμπο των Μολάων (Παναγιώτης Κατσίχτης)