Στον “Φιλόδημο” προσβλέπει η ΔΕΥΑΣ για έργα 3 εκατομμυρίων ευρώ

Αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” υπέβαλε η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σπάρτης, προκειμένου να βελτιώσει υποδομές των δικτύων της. Η πρόταση περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα υποέργα:

  1. Κατασκευή νέου υδραγωγείου Σπάρτης από πηγές Τρύπης, συνολικού προϋπολογισμού 2.061.250 ευρώ.
  2. Βελτίωση ύδρευσης Μυστρά (603.750 ευρώ)
  3. Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Καλυβίων Σοχάς (335.000 ευρώ).