Στο ΕΣΠΑ έργο οδοποιίας στην Καστανιά

ergo TK Kastanias

ergo TK Kastanias

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του έργου “Διάνοιξη δρόμου και κατασκευή γεφυριού στην ΤΚ Καστανέας ΔΕ Βοιών του δήμου Μονεμβασίας” στο ΔΕΠΙΝ–Πελοποννήσου 2007–2013.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.225.000 ευρώ, αφορά στη βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης δημοτικής αγροτικής οδού που παρακάμπτει τον οικισμό της Κ. Καστανιάς από το ύψος της διασταύρωσης της οδού Νεάπολη–Κ. Καστανιά με την οδό παραλία–Βαρκό μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Κ. Καστανιά–Σπήλαιο–παραλία Παναγιάς.

Με την κατασκευή του έργου επιλύεται το πρόβλημα προσπελασιμότητας στο σπήλαιο “Άγιος Ανδρέας” και έτσι πλέον θα είναι εφικτή η διέλευση-προσέγγιση λεωφορείων, δίνοντας τη δυνατότητα επίσκεψής του από μαθητές, οργανωμένα γκρουπ κλπ.

Το συνολικό μήκος της μελετούμενης οδού είναι 1.592,7μ.

Προς αποφυγή μεγάλων επεμβάσεων στο περιβάλλον, με δημιουργία εκτεταμένων νέων διανοίξεων σε περιοχή με πολύ έντονη πτύχωση, η χάραξη του δρόμου ακολουθεί κατά το δυνατόν τον υφιστάμενο χωματόδρομο με τοπικές βελτιώσεις. Προβλέπεται επίσης η διαμόρφωση όλων των συμβολών-διασταυρώσεων με το τοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Επιπλέον περιλαμβάνονται:

  • Έργα αποχέτευσης–αποστράγγισης για την απομάκρυνση των ομβρίων από το οδόστρωμα, τα οποία περιλαμβάνουν τις πλευρικές τάφρους της οδού, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά (σωληνωτούς οχετούς) και τα απαιτούμενα φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης.
  • Έργα σήμανσης και ασφάλισης της οδού, που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση πινακίδων (πληροφοριακών, ρυθμιστικών, αναγγελίας κινδύνου κλπ) και στηθαίων, καθώς και την οριζόντια διαγράμμιση της οδού.
  • Τεχνικά που περιλαμβάνουν: α) Κατασκευή εννέα τοίχων αντιστήριξης με μέσα ύψη που κυμαίνονται από 2 έως 3,5μ. και μήκη από 10 έως 80μ., β) Κατασκευή νέων οχετών και τάφρων και ανακατασκευή άλλων υφιστάμενων.