Στο λιμανάκι της Ελιάς

Στο λιμανάκι της Ελιάς (Χρήστος Μπαλαμπάνος)