Στο Ξηροκάμπι η επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

Το πνευματικό κέντρο Ξηροκαμπίου θα φιλοξενήσει την προσεχή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, που θα γίνει τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου και ώρα 19.00′, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Βράβευση αθλητών που συμμετείχαν στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες 2017 στο Κάουνας της Λιθουανίας. Εισηγητές οι κ.κ. Σάββας Βελισσάρης, Μιχάλης Καλομοίρης.

2ο Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί έγκρισης ή μη παράτασης συνεργασίας με το τραπεζικό ίδρυμα Eurobank για την έντοκη κατάθεση διαχείριση των εσόδων/διαθεσίμων και την παροχή τραπεζικών εργασιών του δήμου Σπάρτης. (Δημήτρης Αποστολάκος)

4ο Έγκριση της αριθ.66/2017 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017». (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

5ο Έγκριση της αριθ.56/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης οικονομικού έτους 2017». (Σάββας Βελισσάρης)

6ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Κατασκευή παραπηγμάτων και ηλεκτροφωτισμό». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Καθαρισμός οδών – τουαλετών και λοιπών χώρων εμποροπανήγυρης». (Π. Αργυρόπουλος)

8ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος. (Π. Αργυρόπουλος)

9ο Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών στη λαϊκή αγορά Σπάρτης. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

10ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δ. Αποστολάκος)

11ο Έγκριση επανάληψης διαδικασίας με διαπραγμάτευση, για την επιλογή αναδόχου για εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια φαρμακευτικού – κτηνιατρικού υλικού/ζωοτροφών/εργαλείων και λοιπών υλικών για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Δ. Αποστολάκος)

12ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σπάρτης. (Δ. Αποστολάκος)

13ο Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στoν Φλώρο Δημήτριο του Γεωργίου. (Δ. Αποστολάκος)

14ο Οριστική παραλαβή τμήματος της εργασίας με τίτλο «Αμοιβή για βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου». (Χρίστος Πλειώτας)

15ο Οριστική παραλαβή τμήματος της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπού εξοπλισμού δικτύου». (Χρ. Πλειώτας)

16ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Στ. Αργυρόπουλος)