Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα του αγκυροβολίου στα Βάτικα

Apostolopouleio Tripoli

Apostolopouleio Tripoli

Η δέκατη τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 4.00′ μμ, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επερώτηση της συμβούλου κ. Δήμητρας Λυμπεροπούλου σχετικά με τον προγραμματισμό ενεργειών της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη νιτρορρύπανση εδαφών.

2. Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας με καύσιμο πέλετες βιομάζας ισχύος 5,0 MW στη θέση «Γεράκι» Δ. Ευρώτα ΠΕ Λακωνίας (εξ αναβολής). Εισηγητές οι αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου και Αδαμαντία Τζανετέα.

3. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου γ’ τριμήνου 2014 (εξ αναβολής). (Άγγελος Παπαγγελόπουλος)

4. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου δ’ τριμήνου 2014 (εξ αναβολής). (Άγγ. Παπαγγελόπουλος)

5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου α’ τριμήνου 2015 (εξ αναβολής). (Άγγ. Παπαγγελόπουλος)

6. Έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου κοινωνικής ένταξης των ρομά της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Κων/να Νικολάκου και Θεοφάνης Στεφανόπουλος)

7. Έγκριση της εξειδίκευσης της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. (Κων/να Νικολάκου και Θ. Στεφανόπουλος)

8. Έγκριση σχεδίου δράσης (action plan) της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Κων/να Νικολάκου)

9. Εκτίμηση των επιπτώσεων στον πυθμένα του κόλπου Βατίκων από την αγκυροβολία δεξαμενόπλοιων. (Αδ. Τζανετέα)

10. Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επικρατείας. (Αδ. Τζανετέα)

11. Έγκριση τροποποίησης της από 3/9/2014 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ, με την επωνυμία «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη (ΠΕΤΑ ΑΕ)», για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατάρτιση σχεδίου δράσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βιώσιμη ενέργεια στο πλαίσιο του συμφώνου των δημάρχων» (εξ αναβολής). (Κω/να Νικολάκου)

12. Έγκριση τροποποίησης της από 13/12/2013 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονης κτηνοτροφίας και αξιοποίηση των προϊόντων αυτής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». (Κων/να Νικολάκου και Ηλίας Στρατηγάκος)

13. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αρ. 393/29-7-2013 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου ως προς τον ορισμό εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή παρακαμπτηρίου δημοτικής οδού οικισμού Ρειχέας δήμου Μονεμβασίας» (εξ αναβολής). (Αδ. Τζανετέα)

14. Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης «Συστηματική ανασκαφική έρευνα στη θέση Φανερωμένη Κορινθίας». (Πελοπίδας Καλλίρης)

15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής του άρθρου 13 παρ. 4 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ-179 Α’): «Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων», για την ΠΕ Μεσσηνίας (εξ αναβολής). (Ελένη Αλειφέρη)

16. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή του άρθρου 13 παρ. 4 του ΠΔ 242/96 για το χρονικό διάστημα 2015 έως 2018, της ΠΕ Αρκαδίας. (Ευάγγελος Γιαννακούρας)

17. Ορισμός εκπροσώπου της επιτροπής παρακολούθησης του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος «Πελοπόννησος 2014 – 2020» (εξ αναβολής). (Κων/να Νικολάκου)

18. Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση αστικού χώρου στην ΤΚ Αγίου Σώστη του δήμου Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 127.900 ευρώ, όσον αφορά στον ορισμό μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου για την επιτροπή παρακολούθησης (εξ αναβολής). (Ελ. Αλειφέρη)

19. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – συντήρηση δρόμου από 22η επαρχιακή οδό γέφυρα “ΜΑΜΙ” έως Ανδρομονάστηρο» (εξ αναβολής). (Κων/να Νικολάκου και Ελ. Αλειφέρη)

20. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικ. έτους 2015 (εξ αναβολής). (Άγγ. Παπαγγελόπουλος)

21. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Vodafon – Παναφον ΑΕΕΤ στην οποία πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, με κωδικό θέσης «Ασωπός – 1001305» στη θέση Σκορδόλακα, Φοινίκι, της ΤΚ Παπαδιάνικων Δ. Μονεμβασίας της ΠΕ Λακωνίας (εξ αναβολής). (Αδ. Τζανετέα)

22. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου περιβαλλοντικής αδειοδότησης υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Vodafon – Παναφον ΑΕΕΤ στην οποία πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, με κωδικό θέσης «Γύθειο – 1000450» στην ΤΚ Λαγιου ΔΕ Κροκεών Δ. Ευρώτα της ΠΕ Λακωνίας (εξ αναβολής). (Αδ. Τζανετέα)

23. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου εκσυγχρονισμού – αναβάθμισης σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Wind Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση κατασκευής κεραίας με την εταιρεία Vodafon – Παναφον ΑΕΕΤ, με κωδικό θέσης «Τέναρο – 0258» σε θέση πλησίον οικισμού Καινούργια Χώρα, ΤΚ Βάθειας Δ. Ανατολικής Μάνης της ΠΕ Λακωνίας (εξ αναβολής). (Αδ. Τζανετέα)

24. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση και αποκατάσταση λατομείου εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας «Ιωάννης Μπούρας & ΣΙΑ ΕΕ» σε δημόσια δασική έκταση 31.150 τμ στη θέση Πλάτωμα ΤΚ Διδύμων ΔΕ Κρανιδίου Δ. Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας. (Κων/να Νικολάκου και Αν. Χειβιδόπουλος)

25. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείων εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας Μαρμυκ Ηλιόπουλος ΕΠΕ στη θέση Σκαλόπλακες του δήμου Άργους – Μυκηνών ΠΕ Αργολίδας. (Κων/να Νικολάκου και Αν. Χειβιδόπουλος)

26. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείων εξόρυξης μαρμάρου της εταιρείας Μαρμυκ Ηλιόπουλος ΕΠΕ στη θέση Μάλια Στίρι του δήμου Ναυπλιέων ΠΕ Αργολίδας. (Κων/να Νικολάκου και Αν. Χειβιδόπουλος)

27. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομιγμάτων εν θερμώ της εταιρείας Μιχαήλ Λιοκουρας & ΣΙΑ ΕΕ, που είναι εγκατεστημένη εκτός σχεδίου, στη θέση «Μπερδέσια» στο ΤΚ Κατσαρού ΔΕ Μελιγαλά Δ. Οιχαλίας ΠΕ Μεσσηνίας. (Κων/να Νικολάκου και Ελ. Αλειφέρη)

28. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: Μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 187,5 τόν. το έτος σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων στη θέση των όρμων “Κακούρι” και “Μελετηνού” Σαρωνικού κόλπου Δ. Κορινθίων ΠΕ Κορινθίας, της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σοφικού Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. (Ηλ. Στρατηγάκος και Π. Καλλίρης)

29. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου μετατόπισης υφιστάμενης πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και τον εκσυγχρονισμό αυτής, με ταυτόχρονη αύξηση δυναμικότητας της εταιρείας Σαρωνικός ΕΠΕ στη θέση Ασπροβούνι Δ. Επιδαύρου ΠΕ Αργολίδας. (Ηλ. Στρατηγάκος και Αν. Χειβιδόπουλος)

30. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου επέκτασης και αύξησης δυναμικότητας μονάδων υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Seafarm Ionian ΑΕ στη θέση Κουρκούμπελα όρμου Βουρλιάς Δ. Ναυπλιέων ΠΕ Αργολίδας. (Ηλ. Στρατηγάκος και Αν. Χειβιδόπουλος)

31. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου επέκτασης και αύξησης δυναμικότητας μονάδων υδατοκαλλιέργειας της εταιρείας Seafarm Ionian IONIAN ΑΕ στη θέση Κορακιά Δ. Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας. (Ηλ. Στρατηγάκος και Αν. Χειβιδόπουλος)

32. Αίτημα ίδρυσης δημόσιας σχολής επαγγελματικής κατάρτισης ειδικής αγωγής στην ΠΕ Μεσσηνίας. (Ελ. Αλειφέρη)

33. Λήψη απόφασης διακοπής – εκτροπής κυκλοφορίας στην επ. οδό Άστρος – Ξηροπήγαδο – Άργος στο πλαίσιο του έργου «Άρση επικινδυνότητας λόγω πτώσης βραχωδών μαζών στην επαρχ. οδό Άστρους – Ξηροπήγαδου – Άργους (θέση Ανάβαλος)». (Ευάγγ. Γιαννακούρας)

34. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «Πελοπόννησος ΑΕ» για το έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένες στρατηγικές για τη διαμόρφωση πολιτικών θέσεων στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής συνοχής της ΠΕ Αργολίδας». (Αν. Χειβιδόπουλος)

35. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αργολίδας. (Αν. Χειβιδόπουλος)

36. Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ιδίων πόρων ΠΕ Αργολίδας. (Αν. Χειβιδόπουλος)

37. Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΟΣΚ ΠΕ Αργολίδας. (Αν. Χειβιδόπουλος)

38. Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος ΚΑΠ ΠΕ Αρκαδίας. (Ευάγγ. Γιαννακούρας)

39. Έγκριση χορήγησης άδειας πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου στην ΠΕ Αρκαδίας. (Ευάγγ. Γιαννακούρας).