Στρατηγάκος: “Να επεκταθεί το ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας και στους όμορους νομούς”

Σύσκεψη με θέμα τις εξαγωγές της επιτραπέζιας ελιάς “Kalamata olives” έγινε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Στρατηγάκος, ο οποίος υπογράμμισε πως η Περιφέρεια είναι θεματοφύλακας του ΠΟΠ “ελιά Καλαμάτας” και ότι είναι κάθετα αντίθετη σε κάθε προσπάθεια η οποία θα οδηγεί στην κατάργησή του, καθώς επίσης και σε παραπλανητικές χρήσεις ονομασιών.

Η μόνη συμφέρουσα για την εθνική οικονομία λύση, σύμφωνα με τον κ. Στρατηγάκο, είναι η επέκταση του ΠΟΠ “ελιά Καλαμάτας” στους όμορους νομούς (Λακωνία, Αρκαδία, Ηλεία). Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θεωρεί άλλωστε πως “το προϊόν, καταγόμενο από συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή, με συγκεκριμένη άριστη ποιότητα, φήμη, ιστορικά, πολιτιστικά και λοιπά ιδιαίτερα κοινά χαρακτηριστικά τεκμηριώνει τους δεσμούς του ανάμεσα στη ζώνη ΠΟΠ Καλαμάτας και στην υπό επέκταση. Ταυτόχρονα, αυξάνει σημαντικά η απαραίτητη κρίσιμη μάζα του προϊόντος, δίνοντάς του μια αξιοσημείωτη δυναμική”.