Συγκροτήθηκε σε σώμα η τοπική της Νέας Δημοκρατίας Μονεμβασίας

Nea DimokratiaΣτις 9 Μαΐου συνήλθε στους Μολάους το ΔΣ της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναδείχθηκε από τις εκλογές της 3ης Απριλίου.Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, η σύνθεση του ΔΣ ομόφωνα συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Αρώνης Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Μανωλάκος Ιωάννης
Γραμματέας: Σπυριδάκου Μαργαρίτα
Ταμίας: Αρώνης Παναγιώτης
Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Κολλιάκου – Καρυτσιώτη Φανή
Μέλη: Κατσουλώτος Θεόδωρος, Μανωλάκος Λεωνίδας, Μάρκος Αναστάσιος, Μάρκος Παναγιώτης, Μαυρομμάτης Παναγιώτης, Σαργκάνης Ιωάννης, Σγαρδέλης Δημήτρης, Τραϊφόρος Παναγιώτης.