Στο δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης ο απολογισμός – ισολογισμός του δήμου

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στο δημαρχιακό μέγαρο της Σπάρτης αύριο Τετάρτη 20/12. Αρχικά, στις 7 μμ, το Σώμα θα κληθεί να αποφασίσει περί της έγκρισης απολογισμού και ισολογισμού του δήμου για το οικονομικό έτος 2016. Μία ώρα αργότερα θα συζητηθούν τα ακόλουθα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών σιδήρου, λαμαρινών και ειδών αλουμινίου για κατασκευή σχαρών και λοιπών ειδών”. Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών”. (Παν. Αργυρόπουλος)

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2017 – 2018”. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

4ο Περί παράτασης προθεσμίας για την υπογραφή σύμβασης για την προμήθεια της ομάδας 1 του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των νομικών του προσώπων έτους 2017”. (Δημήτρης Αποστολάκος)

5ο Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας ανταλλακτικών για τη συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων και δικύκλων του δήμου Σπάρτης για τα έτη 2017 – 2018 βάσει του Ν.4412/16. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

6ο Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων και δικύκλων του δήμου Σπάρτης για τα έτη 2017 – 2018 βάσει του Ν.4412/16. (Βασ. Σκρουμπέλος)

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017 για το έργο “Διανοίξεις – διαμορφώσεις οδών περιοχών πράξεων εφαρμογής (Χαρίσιο – Αγ. Ειρήνη – Πλατανιστά)”. (Δημ. Αποστολάκος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί εγκρίσεως του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας μεταγραφής συμβολαίου οικοπέδου, από τη συμβολαιογράφο Κούτσαρη Γεωργία του Αντωνίου. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Περί εγκρίσεως του προγράμματος τουριστικής προβολής του δήμου Σπάρτης για το έτος 2018. (Χρήστος Αλεξάκος, Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

12ο Περί εγκρίσεως της αριθ.96/2017 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα “Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017”. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβή για βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου”. (Χρισ. Μακρυσοπούλου)

14ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής β’ δόσης της υπηρεσίας με τίτλο “Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του δήμου”. (Χρισ. Μακρυσοπούλου)

15ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής β’ δόσης της υπηρεσίας με τίτλο “Συντήρηση εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου”. (Χρισ. Μακρυσοπούλου)

16ο Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του δήμου. (Χρισ. Μακρυσοπούλου)

17ο Χορήγηση άδειας στο δημοτικό σύμβουλο κ. Χρήστο Κανακάκο (άρθ.68 παρ.3 Ν.3852/2010). (Σπύρος Μοιράγιας)

18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας”. (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων του δήμου. (Βασ. Σκρουμπέλος)

20ό Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του δήμου. (Βασ. Σκρουμπέλος)

21ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δημ. Αποστολάκος)