Συζήτηση σε βάθος για τα ζητήματα της επιτραπέζιας ελιάς

Με το διοικητικό συμβούλιο της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς (ΔΟΕΠΕΛ) συναντήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκος Μπόλαρης. Η ΔΟΕΠΕΛ εκπροσωπείται τόσο από τον πρωτογενή τομέα (παραγωγοί, συνεταιριστικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών) όλης της χώρας όσο και από το δευτερογενή (μονάδες επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης) και τριτογενή (εταιρείες διακίνησης και εξαγωγών).

Επί τάπητος τέθηκαν τα άμεσα προς επίλυση θέματα και συγκεκριμένα:
α) Η αναγνώριση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης σε εθνικό φορέα, ο οποίος προασπίζεται τα συμφέροντα του κλάδου, ισχυροποιώντας στη διεθνή αγορά τη θέση της επιτραπέζιας ελιάς, του στρατηγικά σημαντικού αυτού εθνικού εξαγωγικού προϊόντος.
β) Η πρόκληση της αύξησης των εξαγωγών της ποιοτικής ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
γ) Η ΔΟΕΠΕΛ έθεσε το μείζον πρόβλημα της σύγχυσης που δημιουργείται στην ονοματολογία της ποικιλίας επιτραπέζιων ελιών «Καλαμάτα» και τα σημαντικά εμπορικά και κατ’ επέκταση οικονομικά επακόλουθα στις διεθνείς αγορές.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ακόμη προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της ελαιοπαραγωγής και κατατέθηκαν από τη ΔΟΕΠΕΛ προτάσεις, όπως η δημιουργία ομάδων των παραγωγών, η δημιουργία ομάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης, η αύξηση εκτάσεων βιολογικής διαχείρισης, η ομαλοποίηση προσφοράς – ζήτησης και το εργόσημο του ΟΓΑ.

Όσον αφορά στα προβλήματα του δευτερογενούς τομέα, συζητήθηκε η πρόταση για δημιουργία μητρώου μεταποιητικών μονάδων επιτραπέζιων ελιών, αλλά και τα προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι μικρές μεταποιητικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε τους ρυθμούς αύξησης των εξαγωγών της επιτραπέζιας ελιάς, εστίασε στην εξαιρετική υποδοχή της από τις απαιτητικότερες αγορές του κόσμου και στη δυναμική προοπτική των βιολογικών και προβιοτικών προϊόντων. Υπογράμμισε επίσης τη δυνατότητα χρηματοδότησης των ομάδων παραγωγών μέσω του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ως ενός επιπλέον οικονομικού κινήτρου. Ζήτησε επιπλέον τις συνέργειες της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης για την επίλυση της εμπλοκής που υπάρχει με την ονοματολογία της συγκεκριμένης ποικιλίας ελιάς και τον χαρακτηρισμό ως ΠΟΠ, ώστε να υπάρξει μια λύση συμφέρουσα και αποδεκτή από τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθοδηγούμενη από λογική εξωστρέφειας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων εις όφελος των εξαγωγών μας. Εν τέλει ο κ. Μπόλαρης σημείωσε ότι εμπόδια που εγείρονται σε εξαγωγές ελιάς από τις επιφυλάξεις τελωνειακών αρχών σε συγκεκριμένα λιμάνια της χώρας εδράζονται σε αβάσιμη ερμηνεία της νομοθεσίας και επ΄ αυτού υπάρχει συνεργασία για την άμεση άρση τους.