Συμβάλετε με προτάσεις στο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Σπάρτης

Στη διάθεση των πολιτών για ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 22 Φεβρουαρίου έχει τεθεί το σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων δήμου Σπάρτης.
Όλοι οι δημότες, κάτοικοι, επιχειρηματίες και φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του δήμου Σπάρτης και να υποβάλουν τις απόψεις τους στο e-mail του δήμου dimspart@otenet.gr μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.